Numero de socis i socies   178 socis i sòcies

Instal·lacions 105 instal·lacions   Energia generada 377 kWp instal·lats

Notícies

Ampliat a 2 Km el radi de consum per a instal·lacions FV compartides

Idò sí, finalment, els rumors han estat certs i el passat 28 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 20/2022 que, entre d’altres mesures, incorpora l’ampliació fins a 2.000 metres del radi entorn d’una instal·lació fotovoltaica compartida per poder beneficiar-se’n de l’energia produïda.

Ampliat a 1000 metres el radi de consum d’instal·lacions FV compartides

Dia 20 d’octubre de 2022 va entrar en vigor la modificació del Reial Decret 244/2019 pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. Segons aquesta modificació, tots els usuaris que tenguin el seu comptador d’electricitat dins un radi de 1000 metres entorn d’una instal·lació fotovoltaica compartida podran participar com […]

Desplaçat dalt de tot