Numero de socis i socies   197 socis i sòcies

Instal·lacions 123 instal·lacions   Energia generada 415 kWp instal·lats  Aerotermia generada 89 kW instal·lats

Objectius i principis

El nostres principals objectiu són:

  • Oferir a les persones sòcies serveis energètics mitjançant una entitat propera i de confiança que prioritzi els valors socials i mediambientals al benefici econòmic.
  • Desenvolupar projectes de producció d’energia renovable a Mallorca, finançats col·lectivament, que per les seves característiques no encaixin dins els criteris de Som Energia.
  • Complementar les accions de Som Energia i del Grup Local de Mallorca i cobrir les necessitats plantejades per les persones sòcies que no poden ser adequadament satisfetes des del voluntariat.
  • Contribuir, des del punt de vista local, a una transició energètica sostenible i justa.

Per aconseguir-ho, volem fer xarxa i comunitat aprofitant les noves possibilitats de l’autoproducció compartida i de les comunitats energètiques. Crear un entorn que permeti, amb el capital humà i l’acció col·lectiva de les persones i entitats sòcies, l’exploració i desenvolupament de tota classe de projectes d’estalvi, producció i eficiència energètica dels que es pugui beneficiar la comunitat local i el medi ambient.

Així mateix, creim que l’aposta al nostre territori ha de ser prioritàriament per l’autoproducció, per això no volem que cap persona o entitat sòcia, que tingui un espai adequat i demanda energètica, pugui quedar sense una instal·lació a causa de la despesa inicial, dubtes no resolts o per falta d’acompanyament en la configuració del projecte.

Tot això, sense deixar de banda la col·laboració amb altres moviments, entitats socials o administracions públiques per promoure l’ús de les energies renovables i la sobirania energètica.

Així, idò, si vols contribuir a:

  • Crear una xarxa de capital humà
  • Cobrir amb autoproducció la nostra demanda energètica global
  • Impulsar l’assoliment de la nostra sobirania energètica
  • Desenvolupar un model energètic distribuït
  • Col·lectivitzar les renovables, en compartir espais i instal·lacions i participar de les comunitats energètiques

no ho dubtis i fes-te soci.

Desplaçat dalt de tot