Numero de socis i socies   197 socis i sòcies

Instal·lacions 123 instal·lacions   Energia generada 415 kWp instal·lats  Aerotermia generada 89 kW instal·lats

Nosaltres

SOM SERVEIS ENERGÈTICS s. coop. (SOMSE) som una cooperativa consumidors i usuaris sense ànim de lucre, que prioritza els valors socials i mediambientals al benefici econòmic.

SOMSE s’ha creat per donar resposta als serveis energètics demandats per les persones sòcies de Som Energia des d’una visió local, adaptada a les característiques pròpies d’un territori limitat com és l’illa de Mallorca.

Creim que els projectes a Mallorca s’han de regir per uns criteris locals, diferents als del territori peninsular, i adaptats a les seves particularitats com són la manca de sòl i el seu elevat preu i el rebuig social a instal·lacions de grans dimensions en sòl rústic.

Així mateix consideram que amb l’actual marc normatiu, tant el Reial Decret 244/2019 d’autoconsum d’energia elèctrica, on es faciliten les condicions tant per l’autoproducció individual com col·lectiu, com amb la Llei 10/2019 de Canvi climàtic i Transició energètica de les Illes Balears, es donen les condicions favorables per fomentar els projectes energètics des de la comunitat local.

Desplaçat dalt de tot