Numero de socis i socies   197 socis i sòcies

Instal·lacions 123 instal·lacions   Energia generada 415 kWp instal·lats  Aerotermia generada 89 kW instal·lats

Què oferim?

Els productes i serveis que oferim des de la cooperativa són:

 • Serveis individuals destinats a les persones i empreses sòcies:
  • Estudis de tarifa i optimització de potència contractada
  • Certificacions energètiques de la llar
  • Instal·lacions d’autoproducció fotovoltaica individual
  • Instal·lacions d’autoproducció fotovoltaica compartides amb els veïns pròxims
  • Instal·lacions d’aerotermia amb baix potencial d’escalfament climàtic
  • Gestió de subvencions associades a les instal·lacions de la cooperativa
 • Accions col·lectives promogudes per la cooperativa amb participació de les persones sòcies:
  • Instal·lacions d’autoproducció fotovoltaica col·lectiva
  • Finançament col·lectiu de projectes d’autoproducció
  • Desenvolupament de projectes d’autoproducció i/o venda a xarxa, promoguts com a comunitats energètiques locals.

Si tens qualsevol altra necessitat contacta amb nosaltres i estudiarem el cas.

Desplaçat dalt de tot