Numero de socis i socies   194 socis i sòcies

Instal·lacions 114 instal·lacions   Energia generada 409 kWp instal·lats

Què és una comunitat energètica local?

“Una Comunitat Energètica és una entitat legal on els ciutadans, les PIMES i les autoritats locals s’uneixen, com a usuaris finals d’energia, per a cooperar en la generació, la distribució del consum, l’emmagatzematge, el subministrament, l’agregació d’energia de fonts renovables o oferir eficiència energètica i/o servei de gestió de la demanda.“

Com qualsevol definició, la del que és una comunitat energètica pot estar esbiaixada o matisada depenent de qui l’ofereix.

Aquí oferim la definició de la Federació europea de cooperatives energètiques d’energia renovable REScoop, no tant per la definició en si, en la qual molts termes són coincidents amb altres organitzacions i institucions, si no per l’exigència a Europa tant, pel degut reconeixement a les CEL per la seva contribució als objectius d’innovació social i desenvolupament regional segons els defineix la mateixa Comunitat Europea, com pels principis operatius que en la seva opinió han de regir la definició i que les distingeixen de les empreses d’energia tradicionals.

  1. Preocupació per la comunitat: l’objectiu de l’empresa és brindar beneficis econòmics, socials i ambientals als seus membres o a l’àrea o àrees locals en les quals estan actius, en lloc de tenir finalitat lucrativa.
  2. Proporcionar participació oberta i voluntària: l’afiliació en una cooperativa està oberta a totes les persones com a usuaris finals dels seus serveis i les quals estan disposades a acceptar les responsabilitats d’aquesta pertinença.
  3. Governança democràtica de l’empresa: governança democràtica directa basada en la igualtat de drets en la presa de decisions (és a dir, una persona per vot).
  4. Autonomia i independència: l’empresa està controlada pels membres o accionistes que participen com a usuaris finals; els inversors externs o les empreses que participen en la comunitat no han de tenir una posició de control dins del consell.

Des de Som Serveis Energètics entenem que una Comunitat Energètica Local com una entitat oberta i participativa que implementa una estratègia de desenvolupament de l’energies renovables que involucri a una comunitat a iniciar, desenvolupar, operar, posseir, invertir i beneficiar-se d’aquests projectes.

Ha de ser un canvi de nivell de gestió de l’energia per acostar-ho a la ciutadania on els ajuntaments tindran un una importància rellevant.

Es poden considerar dissenys i dimensions de projectes molt diferents. Per a fer-nos una idea: des de la formada per un espai susceptible d’una instal·lació de producció renovable (pàrquing, nau, etc.) i els seus veïns com a consumidors; fins al qual involucra a un municipi, un barri o un polígon industrial integrant a l´ajuntament, comerços i indústries del municipi i veïns.

Això sí, sempre atenent a una visió local, de proximitat a les fonts de producció i consum amb l’objectiu primordial del benefici social, econòmic i mediambiental per a la comunitat per sobre de l’econòmic.

La replicació d’aquests models ens portaria a una estructura formada per comunitats ja enteses com a unitats de producció i consum d’energia renovable on es produeixen intercanvis interiors i a la vegada totes aquestes comunitats unides a la xarxa de distribució i transport ja existent que doni el suport necessari per a gestionar els excedents o dèficits de les comunitats. Tot un avanç en la concepció d’un model energètic distribuït que una vegada perfectament definit i regulat contribuirà a la implicació de la ciutadania en la transició energètica.

Què és una comunitat energètica local?
Desplaçat dalt de tot