Numero de socis i socies   197 socis i sòcies

Instal·lacions 123 instal·lacions   Energia generada 415 kWp instal·lats  Aerotermia generada 89 kW instal·lats

Presentam al·legacions al Reial decret que regularà les comunitats energètiques

Des de Som Serveis Energètics hem presentat al·legacions al projecte de reial decret pel que es desenvoluparan les figures de Comunitats d’Energies Renovables (CER) i les Comunitats Ciutadanes d’Energia (CCE).

Ambdues figures es corresponen a les anomenades més comunament comunitats energètiques, però amb diferenciacions entre elles. D’acord amb el projecte de reial decret, les Comunitats d’Energies Renovables (CER) tenen un àmbit d’actuació més local i la seva activitat, a més de l’impuls de projectes d’energies renovables, també pot estar relacionada amb l’eficiència energètica i el transport o subministrament de calefacció i refrigeració. Per l’altra part, les Comunitats Ciutadanes d’Energia (CCE) no tenen el criteri de proximitat i el seu àmbit d’actuació es limita al sector elèctric.

Aquest reial decret és una transposició parcial de la directiva europea (UE) 2018/2001, que els països de la Unió tenen l’obligació de regular en l’àmbit nacional. França, Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, Itàlia, Irlanda, entre d’altres, ja compten amb aquesta transposició als seus respectius països.

Fent una anàlisi del text i comparant-lo a la normativa d’altres països, gràcies a l’eina Transposition tracker – Definitions de Rescoop, vàrem considerar que la transposició espanyola que està desenvolupant el Ministeri per la Transició Ecològica i Repte Demogràfica, té un gran marge de millora i per aquest motiu vàrem decidir presentar-hi al·legacions com han fet moltes altres entitats del sector.

Així hem presentat al·legacions en relació a la sobreregulació del criteri de proximitat, que creim que suposarà un obstacle al desenvolupament de les CER, i a l’autonomia i control efectiu per part dels membres de les comunitats, que consideram que no queden degudament assegurades. Podeu llegir el nostre document complet d’al·legacions i propostes alternatives aquí.

Per altra part, volem agrair públicament tant a Rescoop, com a REAS Balears per l’intercanvi de les seves impressions sobre el projecte del reial decret.

Font de la foto: MITECO

Presentam al·legacions al Reial decret que regularà les comunitats energètiques
Desplaçat dalt de tot