Numero de socis i socies   199 socis i sòcies

Instal·lacions 124 instal·lacions   Energia generada 417 kWp instal·lats  Aerotermia generada 89 kW instal·lats

Energies renovables Sí, però així NO!

Ens hem adherit a la plataforma “Energies renovables Sí, però així NO!” creada recentment, per diferents organitzacions ecologistes i entitats i col·lectius diversos d’arreu de Mallorca, per fer front a l’allau de parcs solars de grans dimensions ubicats en sòl no urbanitzable.

Coincidim amb la plataforma en què estam vivint un procés d’imposició per part del mercat i de grans capitals, amb el perill que significa deixar la producció energètica a grans inversors, sense cap vinculació amb el territori i responent a unes expectatives de lucre i oportunitat sense precedents en el camp de les energies renovables.

Hem d’avançar en la transició energètica de manera planificada, en el marc d’una transició ecosocial on es tenguin en compte conceptes com la participació ciutadana, l’eficiència i racionalització energètica o la promoció del desenvolupament sostenible.

La transició energètica és urgent i necessària, però no s’ha de limitar a intentar aconseguir un objectiu de reducció d’emissions i augment de kilowatts, és fonamental que la implementació territorial de les energies renovables necessàries per assumir la descarbonització i la reducció d’emissions atengui la necessitat imperiosa del decreixement del consum energètic.

Cal orientar i ordenar de manera més efectiva i participada la ubicació d’aquestes instal·lacions sota el principi inspirador d’autonomia, autoconsum i sobirania energètica de comunitats, barris i pobles i no en termes de grans inversions privades en sòl no urbanitzable.

Des de Som Serveis Energètics amb Som BiniSolar, la primera iniciativa d’autoproducció fotovoltaica compartida promoguda per la ciutadania a les Illes, ja hem començat a fer les primeres passes en aquesta direcció, t’apuntes?

Foto: Representants de les entitats impulsores a la presentació de la plataforma – Font: GOB Mallorca

Energies renovables Sí, però així NO!
Desplaçat dalt de tot