Numero de socis i socies   183 socis i sòcies

Instal·lacions 111 instal·lacions   Energia generada 399 kWp instal·lats

Tenim un vídeo i més projectes

Estrenam un vídeo explicatiu de Som BiniSolar, la nostra primera instal·lació d’autoproducció fotovoltaica compartida:

Vídeo explicatiu de Som BiniSolar

Però això no s’atura aquí …

Perquè més gent pugui accedir al consum d’energia d’origen renovable volem fer créixer la nostra comunitat energètica amb noves instal·lacions d’autoproducció col·lectiva com aquesta.

Actualment ja tenim acords per a la cessió de cobertes a Pollença i Marratxí i qualsevol persona interessada en conèixer la situació i abast d’aquests nous projectes així com les possibilitats de participar-hi, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través d’aquest formulari.

Qui conegui, a més, l’existència d’altres cobertes on es puguin fer més instal·lacions fotovoltaiques susceptibles d’ampliar la nostra comunitat energètica ens ho pot comunicar a info@somserveisenergetics.coop i valorarem totes les possibilitats.

Som BiniSolar és la primera instal·lació d’autoproducció fotovoltaica compartida de les Illes Balears impulsada i promoguda exclusivament per socis/sòcies d’una cooperativa sense ànim de lucre. I ho han fet possible els més de 30 socis/sòcies que han participat, ja sigui com a usuaris consumidors (8), prosumidors (9) o com a impulsors/inversors (15). Tot i el valor inestimable de cada forma d’integració en el projecte, també volem ressaltar l’especial contribució de la propietat de la nau per cedir-nos la coberta així com de l’empresa 3 Glops, que l’ocupa en règim de lloguer, i que des del primer moment mostrà interès en participar com a sòcia de la comunitat energètica.

Tenim un vídeo i més projectes
Desplaçat dalt de tot