Numero de socis i socies   183 socis i sòcies

Instal·lacions 111 instal·lacions   Energia generada 399 kWp instal·lats

Bones notícies per Som BiniSolar

A finals d’agost signàrem el contracte tècnic per a instal·lacions de generació elèctrica amb la distribuïdora (e-distribución) i a finals de setembre ens instal·laren el comptador, de llavors ençà la instal·lació està funcionant i ja hem abocat a la xarxa més de 5 MWh.

Amb aquesta passa finalitzàvem les gestions amb la distribuïdora i vàrem començar els tràmits amb les comercialitzadores.

Durant aquest mes d’octubre els socis i sòcies participants de Som BiniSolar han anat signant els contractes d’autoconsum amb les seves comercialitzadores i esperam que aviat comencin a gaudir de l’estalvi dels seus quilovats verds a les factures.

Ha estat un procés complicat per mor de tan innovadora que és la figura de les comunitats energètiques, la burocràcia, el bloqueig de les distribuïdores a l’autoconsum i la nul·la predisposició d’algunes comercialitzadores a acceptar el paper representatiu de les comunitats energètiques, però esperam que pels pròxims projecte sigui més ràpid i senzill.

Durant els pròxims dies implementarem el sistema de monitorització personalitzat per a que així tothom pugui veure en temps real la producció de tota la instal·lació, la part que li pertocaria i el seu consum.

Bones notícies per Som BiniSolar
Desplaçat dalt de tot