Numero de socis i socies   197 socis i sòcies

Instal·lacions 123 instal·lacions   Energia generada 415 kWp instal·lats  Aerotermia generada 89 kW instal·lats

L’augment del preu de l’electricitat no afecta als membres de la comunitat

Des de gener el preu de l’electricitat puja aproximadament un 7% però als participants de la comunitat energètica no els afectarà.

Sí, això és així. El preu de l’energia que pagaran els participants de la comunitat energètica de Som Serveis Energètics romandrà invariable malgrat la pujada de l’IVA i l’impost d’energia (IE) decretat el passat 27 de desembre per a la seva aplicació a partir de gener d’enguany.

Recordem que el tipus impositiu de l’IVA als subministraments de potència inferior a 10 kW (domèstics) ha estat habitualment del 21% fins que en el marc de les diferents mesures per a lluitar contra la inflació es va anar reduint al 10% al juliol de 2021 per a després baixar encara més al 5% al juny de 2022. L’impost de l’electricitat ha tingut un recorregut similar que hi ha anat del 5,11% abans de juny de 2021 fins al 0,5% a finals de desembre de 2023.

Doncs bé a partir de l’1 de gener d’enguany el RD 8/2023 estableix un increment del 5% en l’IVA aplicable a l’electricitat al qual cal sumar-li un 2% més, producte de la pujada de l’IE del 0,5 al 2,5% que serà el vigent fins al març per a passar al 3,8% a partir del segon trimestre. Possiblement és el primer pas per a restituir els tipus de gravamen habituals del 21% d’IVA i el 5,11 de l’IE en 2025.

Aquest exemple posa de manifest una de les virtuts del sistema d’establiment de preus de la nostra comunitat energètica que li fa romandre al marge tant dels vaivens del mercat com de la política fiscal.
Com a cooperativa de consumidors i usuaris sense afany de lucre, les participacions en la comunitat energètica només reflecteixen el cost de finançament, instal·lació i manteniment de les seves instal·lacions. Això permet un preu estable durant la vida útil de la instal·lació i al marge de la incertesa habitual del mercat elèctric.

De la variable del finançament cal dir que les instal·lacions són finançades gràcies a les aportacions remunerades al capital social voluntari dels nostres socis el que també ens permet estar al marge del volàtil mercat financer.

Tot junt és una demostració que participar en la transició des de la ciutadania organitzada és possible i amb resultats positius per a totes les parts.

Font de la imatge: gettyimages

L’augment del preu de l’electricitat no afecta als membres de la comunitat
Desplaçat dalt de tot