Nova convocatòria pública d’ajuts per al foment de l’autoconsum energètic

Al darrer dia de l’any va sortir publicada la convocatòria pública de subvencions per aquest nou any 2021 per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials. 

Sent una convocatòria molt similar a la de l’any passat, en aquesta notícia volem fer un recull dels punts més destacats que hem pogut observar:

  • S’ha ampliat el pressupost assignat per la convocatòria fins als 5.000.000,00 €, és a dir, dos milions d’euros més que l’any passat. 
  • El termini de presentació de sol·licituds és des de 15 de gener fins al dia 30 de juliol de 2021 o fins exhauriment dels fons. Com sempre, la presentació de les sol·licituds s’ha de fer telemàticament.
  • Com a novetat, les persones i entitats sol·licitants només poden presentar una sol·licitud en cada anualitat. Entenem que aquesta novetat és a fi de fer un major repartiment dels fons.
  • Una altra novetat, que s’ha introduït amb aquesta convocatòria és el termini d’execució de les instal·lacions. Com a l’any anterior, les instal·lacions es poder fer des del dia de la presentació de la sol·licitud, però s’ha introduït un termini màxim més restrictiu, i és que per a persones físiques hi ha un termini màxim de 3 mesos a comptar des de la publicació al BOIB de la resolució d’atorgament de la subvenció per fer la instal·lació, i de 6 mesos per a persones jurídiques. En tot cas, la resolució d’atorgament no pot ser superior al 15 de novembre de 2021.
  • En el cas de particulars, igual que anys anteriors, són subvencionables instal·lacions amb potència pic de fins a 3 kWp. Per instal·lacions amb potència superior, únicament es subvencionen els primers 3 kWp.
  • Respecte a la quantia de la subvenció en le cas de particulars, aquesta és lleugerament inferior al de l’any passat, sent de 1,65 €/Wp i és subvencionable el 50%, és a dir, que la subvenció suposa 0,825 €/Wp. Per posar un exemple, per una instal·lació de 3 kWp, la subvenció seria com a màxim de 2.475,00 €.

Com a comentari volem a dir que les subvencions no fan distinció entre tecnologies i per tant, surten més a compte per a instal·lacions amb productes de qualitat més baixa i preu més econòmic. Des de Som Serveis Energètics creiem que no ens hem de deixar influenciar per aquests fets i la nostra aposta és decidida per productes més respectuosos amb el medi ambient en tenir una vida útil més llarga i una alta eficiència i per tant un menor impacte ambiental.

Pels nostres socis/es facilitam el procés de tramitació de les sol·licituds per a les instal·lacions que oferim dins el nostre catàleg d’autoproducció fotovoltaica. Si no l’has vist, pega-li una ullada aquí

Nova convocatòria pública d’ajuts per al foment de l’autoconsum energètic
Desplaçat dalt de tot