Menys barreres a l’autoconsum

Navegació aèria:
desapareix una altra de les barreres administratives que alentien innecessàriament l’autoconsum solar fotovoltaic.

La instal·lació de plaques solars d’autoconsum sobre la coberta d’edificacions existents no requerirà un acord previ favorable en matèria de servituds aeronàutiques.

Menys barreres a l’autoconsum
Desplaçat dalt de tot