Ajudes municipals a l’autoproducció energètica

El passat dia 31 de desembre es varen publicar les ajudes a l’autoconsum energètic per part de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius de les Illes Balears, però a més d’aquestes subvencions autonòmiques, saps si el teu municipi té ajudes pel foment de l’autoconsum energètic?

En col·laboració amb Som Energia Mallorca hem preparat la taula que trobareu a continuació amb informació sobre els municipis de Mallorca que bonifiquen un percentatge de l’impost de béns immobles (IBI) en aquells habitatges que han incorporat equips d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a autoconsum.

Els requisits i percentatges bonificables varien segons el municipi. Podeu consultar la informació completa als enllaços als butlletins oficials de la Comunitat Autònoma (BOIB) o a les webs municipals que trobareu a la taula següent:

Nota: La taula és una recopilació de la informació disponible via web sobre ajudes fiscals a l’autoconsum que ofereixen els diferents municipis de Mallorca, tant la informació obrant a les pàgines web municipals com el que s’ha pogut trobar via BOIB. Aquesta taula s’ha realitzat amb la millor voluntat per facilitar aquesta informació als nostres socis/es, no obstant, no ens fem responsables de qualsevol errada o imprecisió i caldrà corroborar amb el corresponent Ajuntament la vigència i forma de sol·licitar aquestes ajudes fiscals.

MUNICIPIIBI (Impost sobre bens immobles)
PALMABonificació 50% durant els 3 exercicis següents a la sol·licitud (art. 18.2 Ord. Fiscal). Cal sol·licitar-ho expressament.
ALARÓInformació no disponible
ALCUDIABonificació 50% durant els 3 exercicis següents a la sol·licitud. (Ordenança IBI, art. 7 punt 5)
ALGAIDAInformació no disponible
ANDRATXBonificació del 25% de l’IBI durant 3 anys si la potència instal·lada és igual o superior a 3 kW per cada 100 m2 construïts.
ARIANYInformació no disponible
ARTÀBonificació 50% durant els 5 exercicis següents a la sol·licitud, (pàg. 7, art. 5.7 Ord. 1_ 2019). Cal sol·licitar-ho expressament.
BANYALBUFARNo consta reducció.
BINISSALEMNo consta reducció.
BUNYOLANo consta bonificació.
BUGERNo consta bonificació.
CALVIANo consta bonificació.
CAMPANETBonificació 50% durant els 5 exercicis següents a la sol·licitud. Cal sol·licitar-ho expressament. Només si és domicili habitual.
CAMPOSInformació no disponible
CAPDEPERABonificació 50% durant els 3 exercicis següents a la sol·licitud, (art. 6.2 Ord. Fiscal 2019). Cal sol·licitar-ho expressament.
CONSELLNo consta bonificació.
COSTITXNo consta bonificació.
DEIÀInformació no disponible
ESCORCAInformació no disponible
ESPORLESNo consta bonificació.
ESTELLENCSNo consta bonificació.
FELANITXInformació no disponible
FORNALUTXNo consta bonificació.
INCABonificació 50% durant els 3 exercicis següents a la sol·licitud. Cal sol·licitar-ho expressament.
LLORETNo consta bonificació.
LLOSETANo consta bonificació.
LLUBINo consta bonificació.
LLUCMAJORBonificació 50% durant els 3 exercicis següents a la sol·licitud. Cal sol·licitar-ho expressament. (article 2.5).
MANACORNo consta bonificació.
MANCOR DE LA VALLBonificació del 50% de l’IBI durant 3 anys si la potència instal·lada és igual o superior a 3 kW per cada 100 m2 construïts.
MARIA DE LA SALUTInformació no disponible
MARRATXINo consta bonificació.
MONTUÏRINo consta bonificació.
MURONo consta bonificació.
PETRANo consta bonificació.
POLLENÇABonificació 50% durant els 3 exercicis següents a la sol·licitud. Cal sol·licitar-ho expressament. (article 15.4).
PORRERESNo consta bonificació.
PUIGPUNYENTNo consta bonificació
SA POBLAInformació no disponible
SANT JOANInformació no disponible
SANT LLORENÇBonificació 50% durant els 5 exercicis següents a la sol·licitud. (Ordenança IBI, art. 6 punt 3)
SANTA EUGÈNIANomés bonificació del 50% per solar tèrmica (3 exercicis).
SANTA MARGALIDANo consta bonificació.
SANTA MARIA DEL CAMÍInformació no disponible
SANTANYINo consta bonificació.
SELVANo consta bonificació.
SENCELLESInformació no disponible
SES SALINESNo consta bonificació.
SINEUNo consta bonificació.
SON SERVERANo consta bonificació.
SOLLERNo consta bonificació.
VALLDEMOSSANo consta bonificació.
VILAFRANCA DE BONANYNo consta bonificació.
Ajudes municipals a l’autoproducció energètica
Desplaçat dalt de tot