Numero de socis i socies   199 socis i sòcies

Instal·lacions 124 instal·lacions   Energia generada 417 kWp instal·lats  Aerotermia generada 89 kW instal·lats

Comunitats Energètiques Locals: una eina clau per a la transició energètica

Les comunitats energètiques són una eina fonamental en el necessari i urgent procés de transició cap a un nou model energètic que ens ajudi a frenar els efectes del canvi climàtic. Enfront del model tradicional, que és unidireccional (del productor cap al consumidor), centralitzat, en mans d’un oligopoli elèctric i basat en l’ús de combustibles fòssils, aquest nou model passa a ser bidireccional (els consumidors poden ser productors), distribuït (no té pèrdues degudes al transport a llargues distàncies), en mans de la ciutadania i basat en l’ús de fonts d’energia renovables.

El 2019 va entrar en vigor el paquet de normes d’Energia Neta de la Comissió Europea on s’estableix la política energètica dels estats membres fins al 2030 i que són la base sobre la qual s’ha de construir la regulació de cada país per complir amb els compromisos mediambientals de l’Acord de París. En aquest paquet de normes la Comissió reconeix el paper de les comunitats energètiques en la transició energètica i les defineix jurídicament.

A escala estatal s’ha començat a fer feina en la implementació del paquet d’Energia Neta, a través del Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima 2021 – 2030, però encara no s’ha transposat cap de les normes incloses a aquest paquet. Independentment del desenvolupament normatiu a l’estat espanyol, ja estan en marxa nombroses iniciatives comunitàries i el seu paper en la transició energètica, en l’àmbit estatal i europeu, cada dia va a més.

A l’hora de constituir una comunitat energètica, els seus fundadors poden decidir com ha de ser, complint sempre amb una sèrie de característiques per garantir que no es perdrà la identitat com a comunitat. Principalment aquestes característiques són: la participació oberta i voluntària, governança democràtica, autonomia i independència, actuació a l’àmbit local i orientació cap al valor social i mediambiental més que a la rendibilitat econòmica.

Així, el concepte de comunitat energètica és un concepte ampli i innovador, que permet als ciutadans tenir un rol actiu en el procés de transició energètica, fent-los més independents i amb major control sobre l’origen de l’energia que utilitzen i amb nombrosos avantatges per al medi ambient, la societat i l’economia.

Som al començament de la imprescindible transició energètica i, amb les comunitats energètiques, disposam d’una eina que no podem desaprofitar per ser part activa del canvi de model, per fer-lo com ens agradaria que fos i evitar repetir els errors de l’antic model.

Essent un dels principals objectius de la cooperativa, volem donar la primera passa en el desenvolupament de la comunitat energètica de Som Serveis Energètics començant per la recerca d’ubicacions on instal·lar les primeres unitats de producció compartida. Així doncs, si disposau d’un emplaçament per una instal·lació fotovoltaica, més gran que les vostres necessitats energètiques, no dubteu en comunicar-nos-ho perquè l’equip tècnic faci una valoració de la viabilitat d’una autoproducció compartida. Tots hem de ser protagonistes de la transició energètica!

Comunitats Energètiques Locals: una eina clau per a la transició energètica
Desplaçat dalt de tot