Numero de socis i socies   194 socis i sòcies

Instal·lacions 114 instal·lacions   Energia generada 409 kWp instal·lats

La influència del preu del coure a les nostres instal·lacions

Des de fa uns mesos veiem amb sorpresa com el preu del coure està experimentant un fort increment, més d’un 50% en un any i no sembla que hagi tocat sostre. Això ens ha fet plantejar quins són els motius d’aquesta pujada de preu, quin és el seu impacte en les nostres instal·lacions fotovoltaiques i, anant més enllà, quins efectes pot tenir sobre la transició energètica cap a les energies renovables.

En el preu del coure, com en el d’altres minerals, hi influeixen factors geopolítics, especulatius i de mercat. Més concretament en aquesta ocasió els analistes ho atribueixen, per una banda, a l’augment de la demanda per mor de la recuperació econòmica i a la transició energètica i, per una altra, a una oferta limitada degut a la pandemia. Malgrat és previsible que la influència d’aquesta recuperació econòmica en el preu del coure es vagi esmorteint, a mesura que s’assoleixin els nivells econòmics i de producció de coure previs a la pandèmia, es preveu que en els propers 20 anys la demanda d’aquest material provocat per la transició energètica augmenti molt per damunt de l’oferta.

Encara que a les nostres instal·lacions domèstiques l’ús del coure és relativament petit, bàsicament en el cablejat, ja hem començat a notar les conseqüències d’aquesta pujada de preu i a la darrera actualització del nostre catàleg FV hem hagut de reajustar els preus.

Però més enllà dels efectes que pugui tenir a curt termini i a les nostres economies, l’augment del preu d’alguns metalls i minerals és un senyal més que el nostre sistema econòmic, basat en un creixement continu en un sistema finit, s’apropa al límit de la seva sostenibilitat. I, malgrat la transició energètica hauria de permetre pal·liar parcialment aquesta situació, ens trobam amb la paradoxa que per fer efectiu el desplegament de les tecnologies renovables es requerirà un augment considerable de materials no renovables.

És per això que la transició energètica no es pot fer de qualsevol manera i, com a societat, hem d’exigir que vagi més enllà dels canvis que convenguin als poders econòmics per continuar perpetuant l’actual model. Des de Som Serveis Energètics treballam per contribuir, en la mesura de les nostres possibilitats, a una transició energètica sostenible, justa i democràtica, que tengui com a primera passa la reducció del consum energètic i l’increment de l’eficiència, per evitar que aquesta transició es converteixi en una nova forma d’explotació dels recursos i les persones i de degradació del medi ambient.

Si voleu saber més sobre com pot influir l’escassetat de metalls i minerals en la transició energètica, vos recomanam la lectura d’aquesta interessant sèrie de tres articles (I, II i III) de Daniel Carralero.

La influència del preu del coure a les nostres instal·lacions
Desplaçat dalt de tot