Numero de socis i socies   193 socis i sòcies

Instal·lacions 112 instal·lacions   Energia generada 404 kWp instal·lats

Ja formam part de REScoop.eu

REScoop.eu és la federació europea de cooperatives d’energies renovables i agrupa prop de 2000 cooperatives entre les quals ara ja s’hi compta Som Serveis Energètics.

Formar part de REScoop significa:

  • Estar representats en l’àmbit europeu per una organització que treballa per defensar davant els centres de decisió la promoció de normatives i polítiques conseqüents amb la necessària implantació de les energies renovables.
  • Compartir formació, experiències i projectes amb cooperatives similars de tota Europa.
  • Tenir accés a l’assessorament tècnic i jurídic necessari per a fer realitat els projectes propis o compartits.
  • Rebre informació actualitzada d’abast europeu (subvencions, projectes, decisions polítiques, etc.) de les oportunitats per a la realització de projectes concrets.
  • Tenir accés a un servei de finançament amb fons aportats pel conjunt de cooperatives membres, autoritats locals o inversors privats d’arreu d’Europa.

Actualment REScoop.eu gestiona i coordina múltiples projectes a escala europea que posen en evidència el potencial de treballar junts per a fer realitat els objectius de generalitzar i democratitzar la producció i el consum d’energies d’origen renovable.

En definitiva, formar part de REScoop.eu situa Som Serveis Energètics a la primera línia del front comú europeu pel canvi de model energètic a favor de la gent i les energies netes i renovables.

Ja formam part de REScoop.eu
Desplaçat dalt de tot