Numero de socis i socies   194 socis i sòcies

Instal·lacions 114 instal·lacions   Energia generada 409 kWp instal·lats

Ajudes municipals a l’autoproducció energètica (2022)

El passat 30 de desembre es va fer pública la convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques adreçada a particulars i comunitats de propietaris (Fotopar 2022) de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, però a més d’aquestes subvencions autonòmiques, saps si el teu municipi té ajudes pel foment de l’autoconsum energètic?

A aquesta notícia, actualitzam la informació que ja publicàrem l’any passat sobre els municipis de Mallorca que bonifiquen un percentatge de l’impost de béns immobles (IBI) d’ús residencial en aquells habitatges que han incorporat equips d’aprofitament tèrmic i/o elèctric de l’energia solar per a autoconsum.

Cada vegada són més els municipis a Mallorca que ofereixen alguna d’aquestes bonificacions: Palma, Alcúdia, Andratx, Ariany, Artà, Calvià, Campanet, Capdepera, Deià, Inca, Llucmajor, Mancor de la Vall, Marratxí, Pollença, Puigpunyent, Sant Llorenç, Santa Eugènia i Sencelles. Cal destacar que a Palma i Mancor de la Vall es reconeix expressament el dret de bonificació de l’IBI als diferents propietaris d’una instal·lació d’autoconsum compartida.

Els requisits i percentatges bonificables varien segons el municipi. Podeu consultar la informació completa als enllaços als butlletins oficials de la Comunitat Autònoma (BOIB) o a les webs municipals que trobareu a la taula següent:

Nota: La taula és una recopilació de la informació disponible via web sobre ajudes fiscals a l’autoconsum que ofereixen els diferents municipis de Mallorca, tant la informació obrant a les pàgines web municipals com el que s’ha pogut trobar via BOIB. Aquesta taula s’ha realitzat amb la millor voluntat per facilitar aquesta informació als nostres socis i sòcies, no obstant, no ens fem responsables de qualsevol errada o imprecisió i caldrà corroborar amb el corresponent Ajuntament la vigència i forma de sol·licitar aquestes ajudes fiscals.

MUNICIPIIBI (Impost sobre bens immobles)
PALMABonificació 50% durant els 3 exercicis següents a la sol·licitud (art. 18.2 Ord. Fiscal). Cal sol·licitar-ho expressament.
ALARÓInformació no disponible.
ALCUDIABonificació 50% durant els 3 exercicis següents a la sol·licitud. (Ordenança IBI, art. 7 punt 5)
ALGAIDAInformació no disponible.
ANDRATXBonificació del 25% de l’IBI durant 3 anys si la potència instal·lada és igual o superior a 3 kW per cada 100 m2 construïts.
ARIANYBonificació del 50% sense especificar quants d’anys. (Ordenança IBI art.7.2)
ARTÀBonificació 50% durant els 5 exercicis següents a la sol·licitud, (pàg. 7, art. 5.7 Ord. 1_ 2019). Cal sol·licitar-ho expressament.
BANYALBUFARInformació no disponible.
BINISSALEMNo consta bonificació.
BUNYOLANo consta bonificació.
BÚGERNo consta bonificació.
CALVIÀBonificació 50% durant els 3 exercicis següents a la sol·licitud
CAMPANETBonificació 50% durant els 5 exercicis següents a la sol·licitud. Cal sol·licitar-ho expressament. Només si és domicili habitual.
CAMPOSInformació no disponible.
CAPDEPERABonificació 50% durant els 3 exercicis següents a la sol·licitud, (art. 6.2 Ord. Fiscal 2019). Cal sol·licitar-ho expressament.
CONSELLInformació no disponible.
COSTITXNo consta bonificació.
DEIÀBonificació del 10% durant 5 exercicis. Requísit que la producció sigui mínim del 30%. (Ordenança fiscal art. 3.b)
ESCORCAInformació no disponible.
ESPORLESInformació no disponible.
ESTELLENCSNo consta bonificació.
FELANITXInformació no disponible.
FORNALUTXInformació no disponible.
INCABonificació 50% durant els 3 exercicis següents a la sol·licitud. Cal sol·licitar-ho expressament.
LLORETInformació no disponible.
LLOSETAInformació no disponible.
LLUBÍInformació no disponible.
LLUCMAJORBonificació 50% durant els 3 exercicis següents a la sol·licitud. Cal sol·licitar-ho expressament. (article 2.5)
MANACORNo consta bonificació.
MANCOR DE LA VALLBonificació del 50% de l’IBI durant 3 anys si la potència instal·lada és igual o superior a 3 kW per cada 100 m2 construïts.
MARIA DE LA SALUTInformació no disponible.
MARRATXÍBonificació 50% durant els 3 exercicis següents a la sol·licitud. Cal sol·Lictar-ho expressament. (art. 6.6 Ordenança IBI)
MONTUÏRIInformació no disponible.
MUROInformació no disponible.
PETRAInformació no disponible.
POLLENÇABonificació 50% durant els 3 exercicis següents a la sol·licitud. Cal sol·licitar-ho expressament. (article 15.4)
PORRERESInformació no disponible.
PUIGPUNYENTBonificació del 50% durant els 5 exercicis següents a la sol·licitud, amb requisit de 1 kW per cada 100 m2 construïts i ús residencial. (Ordenança IBI art. 5.6)
SA POBLAInformació no disponible.
SANT JOANInformació no disponible.
SANT LLORENÇBonificació 50% durant els 5 exercicis següents a la sol·licitud. (Ordenança IBI, art. 6 punt 3)
SANTA EUGÈNIABonificació del 50% durant els 3 exercicis següents a la sol·licitud. Cal sol·licitar-ho expressament. (Ordenança IBI Art.9.5)
SANTA MARGALIDAInformació no disponible.
SANTA MARIA DEL CAMÍInformació no disponible.
SANTANYÍNo consta bonificació.
SELVANo consta bonificació.
SENCELLESBonificació 50% durant els 5 exercicis següents a la sol·licitud. (Ordenança IBI, art. 2.b)
SES SALINESNo consta bonificació.
SINEUNo consta bonificació.
SON SERVERANo consta bonificació.
SÓLLERNo consta bonificació.
VALLDEMOSSAInformació no disponible.
VILAFRANCA DE BONANYInformació no disponible.
Ajudes municipals a l’autoproducció energètica (2022)
Desplaçat dalt de tot