Resum de l’Assemblea General Ordinària 2022

Dissabte dia 26 de març de 2022 va tenir lloc, al local del Mercat Social a Son Sardina, la nostra primera Assemblea General Ordinària.

S’aprovà, en primer lloc, la memòria social i econòmica corresponent al període comprès entre l’1 de novembre de 2020 i el 31 d’octubre de 2021 on s’informà a les sòcies i socis de la intensa activitat duita a terme per la cooperativa des del seu naixement. S’aprovaren uns comptes, supervisats i aprovats pels interventors, que reflecteixen un balanç econòmic clarament positiu.

Atesa l’aposta que fa Som Serveis Energètics per l’autoproducció col·lectiva, s’explicà detalladament a les persones sòcies assistents què representa i com s’organitza aquest model de producció i consum compartit d’energia. Seguidament es presentaren i s’aprovaren per unanimitat els pressuposts per al 2022, estructurats sobre la base de tres objectius dels quals dos són prioritaris i un tercer queda supeditat a l’execució dels primers. Els objectius prioritaris són: 1) execució de dos projectes d’autoproducció col·lectiva (potència instal·lada d’uns 82 kWp i 2) instal·lació d’uns 120 kWp d’autoproducció individual. En tercer lloc, i en funció del marge d’actuació que permeti la realització dels dos primers objectius, la cooperativa es planteja dinamitzar i assessorar altres projectes/comunitats energètiques.

També s’aprovà per unanimitat la ratificació de Sialsol Inversions Sostenibles S.L. com a empresa proveïdora de productes i serveis de Som Serveis Energètics fins a la propera assemblea general.

Finalment es presentaren els detalls tècnics i econòmics dels projectes d’autoproducció col·lectiva que actualment la cooperativa està en condicions d’executar i es varen aprovar, també per unanimitat, tant l’aportació màxima al capital social voluntari (200.000 €) com el tipus d’interès que la cooperativa pagarà a les persones sòcies inversores (3 %)

Amb el torn obert de paraules, on s’aclariren alguns dubtes de les sòcies i socis sobre temes diversos, es donà per tancada l’assemblea.

Podeu consultar l’acta de l’assemblea aquí.
Resum de l’Assemblea General Ordinària 2022
Desplaçat dalt de tot