Numero de socis i socies   183 socis i sòcies

Instal·lacions 111 instal·lacions   Energia generada 399 kWp instal·lats

Acte de presentació de Som BiniSolar

El passat 13 de juliol, Som Serveis Energètics (SSE) va presentar a Binissalem el seu projecte d’autoproducció col·lectiva Som BiniSolar. L’acte va tenir lloc al local de Can Gelabert amb participació d’un nombrós i variat públic interessat.

La presentació va anar a càrrec de Sanjeev Bhardwaj, membre de l’equip tècnic de SSE qui, després d’introduir el concepte i definició de Comunitat Energètica, comentà el paper pioner a Mallorca de SSE en aquest àmbit. Després passà a detallar les característiques de Som BiniSolar així com les diferents formes de participar, i dels avantatges mediambientals i econòmics del projecte.

Som BiniSolar serà la primera instal·lació fotovoltaica d’autoproducció col·lectiva que SSE té previst fer realitat en els propers mesos com a part d’un projecte pilot de Comunitat Energètica que ha rebut el reconeixement i l’ajut econòmic de l’IDAE, organisme del govern central destinat a promoure i facilitar la transició energètica. Som BiniSolar constarà de 126 mòduls (plaques solars) situats a la coberta d’una nau del polígon industrial de Binissalem, amb una potència total instal·lada de 50,40 kWp.

Destacà Sanjeev en la seva exposició que pot participar de Som BiniSolar qualsevol persona física o jurídica que formi part, com a sòcia, de la Comunitat Energètica SSE. Per restriccions de la normativa vigent, només podran ser sòcies consumidores les que tenguin el seu comptador d’electricitat situat dins un radi de 500 m al voltant de la instal·lació fotovoltaica.

Això no obstant, qualsevol persona sòcia, sense cap limitació d’ubicació física del seu domicili, pot contribuir al finançament de Som BiniSolar fent aportacions voluntàries al capital social de SSE, des d’un mínim de 100 €, a canvi d’un interès anual del 3 %.

Es denominen socis facilitadors aquells que aportin l’espai físic per a fer-hi la instal·lació. Naturalment, es pot ser soci consumidor i, a la vegada, participar en el finançament (són els denominats socis prosumidors).

Els socis que només siguin consumidors, adquiriran el dret a l’energia produïda per la instal·lació fotovoltaica mitjançant la compra anual de participacions per valor de 86 €. Cada una d’aquestes participacions equival aproximadament a una fracció d’energia produïda d’uns 560 kWh/any al preu de 0,153 €/kWh.

Els socis prosumidors podran adquirir una sola participació de 1052,30 €, vàlida per 25 anys. Aquesta participació única equival als mateixos kWh/any però al preu de 0,075 €/kWh.

En definitiva, les persones assistents reberen informació útil i pràctica de com participar en un projecte que implica produir localment energia d’origen renovable, amb tot el benefici mediambiental que això comporta, amb un estalvi econòmic estimat per cada participació adquirida que pot arribar als 208 €/any en la factura d’electricitat.

Acte de presentació de Som BiniSolar
Desplaçat dalt de tot