Comunitats Energètiques

Comunitats Energètiques Locals: marc normatiu

Les comunitats energètiques són una manera formal d’articular projectes d’energia comunitària. Per energia comunitària s’entén un ampli concepte que serveix per referir-se tant a projectes col·lectius de canvi a renovables, com a inversions col·lectives en panells solars o a la propietat comunitària d’una empresa de comercialització d’energia, entre molts d’altres exemples. Les persones que participen […]

Comunitats Energètiques Locals: una eina clau per a la transició energètica

Les comunitats energètiques són una eina fonamental en el necessari i urgent procés de transició cap a un nou model energètic que ens ajudi a frenar els efectes del canvi climàtic. Enfront del model tradicional, que és unidireccional (del productor cap al consumidor), centralitzat, en mans d’un oligopoli elèctric i basat en l’ús de combustibles […]

IDAE, consulta pública prèvia comunitats energètiques locals

Amb l’objectiu de recaptar opinions dels diferents actors susceptibles de formar part del desenvolupament de Comunitats Energètiques Locals (CEL), l’ IDAE ha disposat d’un període de consulta sobre: la transposició de les directives europees a l’ordenament jurídic espanyol, la identificació de reptes i l’estratègia per a aconseguir-los les barreres per al seu desenvolupament i com […]

Què és una comunitat energètica local?

“Una Comunitat Energètica és una entitat legal on els ciutadans, les PIMES i les autoritats locals s’uneixen, com a usuaris finals d’energia, per a cooperar en la generació, la distribució del consum, l’emmagatzematge, el subministrament, l’agregació d’energia de fonts renovables o oferir eficiència energètica i/o servei de gestió de la demanda.“ Com qualsevol definició, la […]

Desplaçat dalt de tot