Numero de socis i socies   197 socis i sòcies

Instal·lacions 123 instal·lacions   Energia generada 415 kWp instal·lats  Aerotermia generada 89 kW instal·lats

Som Comunitats: l’aliança que impulsa les comunitats energètiques

Som Comunitats sorgeix de la unió de 7 cooperatives de l’economia social amb la finalitat d’impulsar comunitats energètiques i afavorir la transició energètica. Les entitats que propiciaren el naixement d’aquesta aliança transformadora i dedicada a facilitar l’accés a les energies renovables per a tota la ciutadania són: Som Energia, Som Mobilitat, ePlural (que agrupa EPI, Arkenova, Suno i Tandem Social) i Coopdevs.

Som Serveis Energètics ja forma part, des de principis de l’any en curs, de la xarxa de comunitats energètiques que creix i s’interrelaciona a través de Som Comunitats. Aportam així la nostra experiència com a primera comunitat energètica creada a les Illes Balears per un col·lectiu organitzat, sense ànim de lucre i sense intervenció de l’administració. De Som Comunitats, a través de les trobades, reunions i activitats formatives que s’organitzen podem enriquir-nos amb les variades experiències d’altres comunitats energètiques, així com intercanviar coneixements pràctics sobre eines de gestió i anàlisi de dades.

Així mateix Som Comunitats també proporciona a les entitats membres un sistema d’administració unificat i de qualitat per a la planificació dels seus propis recursos. Aquest sistema permet optimitzar la gestió de les activitats i dades que maneja cada entitat, així com, l’afiliació de sòcies i socis, la facturació, el seguiment de pagaments o la tributació fiscal entre d’altres funcionalitats. Des de fa uns mesos l’equip de Som Serveis Energètics ens estam formant en l’ús d’aquesta eina i esperam aviat poder tenir-la en funcionament, el que sens dubte suposarà una millora en el dia a dia de la gestió de la comunitat i ens permetrà dedicar més temps a fer feina efectiva per una transició energètica sostenible i justa.

La transició energètica no té sentit si no es fa des de la gent i per a la gent. Som Comunitats cerca precisament això, ajuntar de forma sinèrgica totes les iniciatives que, com Som Serveis Energètics, van en aquesta direcció.

Som Comunitats: l’aliança que impulsa les comunitats energètiques
Desplaçat dalt de tot