Numero de socis i socies   194 socis i sòcies

Instal·lacions 114 instal·lacions   Energia generada 409 kWp instal·lats

Som BiniSolar: més radi d’acció, més participació

Dia 20 d’octubre de 2022 va entrar en vigor la modificació del Reial Decret 244/2019 pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. Segons aquesta modificació, tots els usuaris que tenguin el seu comptador d’electricitat dins un radi de 1000 metres entorn d’una instal·lació fotovoltaica compartida podran participar com a consumidors de l’energia elèctrica produïda per aquesta instal·lació. Amb aquesta modificació, per tant, s’incrementa notablement el nombre de persones que poden beneficiar-se de Som BiniSolar donat que fins ara el radi era de 500 m.

Per la raó indicada, Som Serveis Energètics ampliam el termini de presentació de sol·licituds de participacions energètiques i d’aportacions al capital social en relació a la instal·lació Som BiniSolar a dia 21 de novembre de 2022.

Noves dates i fites a tenir en compte

En primer lloc recordau que cal ser socis/sòcies de Som Serveis Energètics. Per esdevenir soci/sòcia, si encara no ho sou, podeu fer-ho emplenant aquest formulari.

Recordau també que aquí podeu consultar si el vostre comptador entra dins el radi de 1000 m entorn a la instal·lació.

Per participar com a soci/sòcia usuari/usuària:

Abans del 21 de novembre ens heu d’haver comunicat el nombre màxim de participacions energètiques que voldríeu (el cost d’una participació anual són 86 €). Si necessitau assessorament per prendre la decisió podeu contactar amb nosaltres. Per no perdre el dret a les participacions energètiques que vos siguin assignades, haureu de fer-ne el pagament abans que la instal·lació estigui acabada de muntar.

Recordau que la condició de soci/sòcia usuari/usuària implica:

  • Tenir el punt de consum a menys de 1000 m de la instal·lació
  • Disposar d’energia a preu estable/fixe durant 1 any i més econòmic que al mercat elèctric

Per participar com a soci/sòcia prosumidor/a:

També abans del 21 de novembre ens heu d’haver comunicat el nombre màxim de participacions energètiques que voldríeu adquirir. Les participacions en aquesta modalitat són per 25 anys i cada participació té un cost de 1.052,03 €. Si no sabeu quantes vos en convenen podeu posar-vos en contacte amb nosaltres i vos assessorarem. A partir d’aquesta data informarem de les participacions assignades a cada soci\sòcia.

Abans del 15 de desembre heu d’haver fet el pagament corresponent a les participacions que vos hagin estat assignades. En cas que no hàgiu efectuat el pagament en aquesta data les vostres participacions es repartiran entre la resta de persones interessades.

Recordau que la condició de soci/sòcia prosumidor/a implica:

  • Tenir el punt de consum a menys de 1000 m de la instal·lació
  • Disposar d’energia a preu de cost durant 25 anys

Per participar com a soci/sòcia impulsor/a:

Abans del 21 de novembre ens heu d’haver indicat quina és l’aportació màxima que voldríeu fer al capital social per a finançar la instal·lació (la quantitat mínima són 100 €). A partir d’aquesta data informarem de les aportacions assignades a cada soci\sòcia.

Dia 15 de desembre tancarem el termini perquè feu el pagament corresponent a l’aportació que vos hagi estat assignada. En cas que no hàgiu efectuat el pagament en aquesta data la vostra aportació es repartirà entre la resta de persones interessades.

Recordau que la condició de soci/sòcia impulsor/a implica simplement esser soci/sòcia de Som Serveis Energètics i voler contribuir al finançament del projecte.

Per a facilitar una àmplia participació al projecte, les participacions i aportacions s’assignaran en rondes successives, assignant primer la mínima participació/aportació possible a cada soci\sòcia. A mesura que sigui necessari fer noves rondes, perquè no s’hagi aconseguit tot el finançament a les anteriors, se vos assignaran més participacions/aportacions fins arribar com a màxim al límit que ens hàgiu indicat.

Som BiniSolar: més radi d’acció, més participació
Desplaçat dalt de tot