Numero de socis i socies   194 socis i sòcies

Instal·lacions 114 instal·lacions   Energia generada 409 kWp instal·lats

Ampliat a 1000 metres el radi de consum d’instal·lacions FV compartides

Dia 20 d’octubre de 2022 va entrar en vigor la modificació del Reial Decret 244/2019 pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. Segons aquesta modificació, tots els usuaris que tenguin el seu comptador d’electricitat dins un radi de 1000 metres entorn d’una instal·lació fotovoltaica compartida podran participar com a consumidors de l’energia elèctrica produïda per aquesta instal·lació. Amb aquesta modificació, per tant, s’incrementa notablement el nombre de persones i empreses que poden beneficiar-se de les instal·lacions fotovoltaiques compartides que té en projecte Som Serveis Energètics, fins ara el radi era de 500 metres.

Atesa la transcendència de la modificació legislativa i la seva incidència en el procés de captació de socis interessats en els projectes en curs, Som Serveis Energètics ampliam el termini de presentació de sol·licituds de participacions energètiques i d’aportacions al capital social en relació amb la instal·lació Som BiniSolar a dia 21 de novembre de 2022.

Ampliat a 1000 metres el radi de consum d’instal·lacions FV compartides
Desplaçat dalt de tot