Numero de socis i socies   193 socis i sòcies

Instal·lacions 112 instal·lacions   Energia generada 404 kWp instal·lats

IDAE, consulta pública prèvia comunitats energètiques locals

Amb l’objectiu de recaptar opinions dels diferents actors susceptibles de formar part del desenvolupament de Comunitats Energètiques Locals (CEL), l’ IDAE ha disposat d’un període de consulta sobre:

  • la transposició de les directives europees a l’ordenament jurídic espanyol,
  • la identificació de reptes i l’estratègia per a aconseguir-los
  • les barreres per al seu desenvolupament i com superar-les.

Membres de Som Serveis Energètics hem acudit a la presentació web de la iniciativa perquè pensem que les CEL són una bona eina per fer partícip a la ciutadania de la transició i futura gestió del sistema energètic des d’una perspectiva distribuïda i local.

En aquest enllaç podeu consultar les quinze preguntes que formen el cos de la consulta.

IDAE, consulta pública prèvia comunitats energètiques locals
Desplaçat dalt de tot