Numero de socis i socies   194 socis i sòcies

Instal·lacions 114 instal·lacions   Energia generada 409 kWp instal·lats

Resum de l’Assemblea General Ordinària 2023

Dissabte dia 25 de març de 2023 va tenir lloc, al local del Mercat Social a Son Sardina, la segona Assemblea General Ordinària de Som Serveis Energètics.

L’evolució de la cooperativa durant el darrer any s’ha caracteritzat per un important creixement en nombre de persones sòcies (dels 100 el mes de gener de 2022 als 162 a final d’any) i en instal·lacions (dels 120 KWp el mes de gener de 2022 fins als 256 KWps). Aquests resultats, a més de totes les activitats de gestió i difusió que ha duit a terme el Consell Rector de la cooperativa foren exposats i detallats en la memòria social que fou aprovada per unanimitat. La memòria econòmica (de l’exercici fiscal comprès entre l’1 de novembre del 2021 i el 31 d’octubre de 2022) amb un balanç net positiu, que s’aprofitarà per augmentar el capital social de la cooperativa, també fou aprovada per unanimitat.

Després de valorar el grau d’assoliment dels objectius marcats a la darrera assemblea general es plantejà el pressupost i els objectius per al 2023. Dels projectes d’instal·lacions d’autoproducció col·lectiva prevists per al 2022 només s’ha pogut avançar en la realització de Som BiniSolar i durant el 2023 es marquen com a objectius l’inici d’una segona instal·lació d’autoproducció col·lectiva així com continuar fent instal·lacions d’autoconsum individual, assessorar i ampliar serveis als socis (adequació d’instal·lacions, manteniment i reparació, i punts de càrrega per a vehicles elèctrics). A més, la cooperativa es fixa l’objectiu d’anar incorporant personal professional d’un perfil administratiu i tècnic i, a més llarg termini, personal qualificat per a fer instal·lacions. Per assolir aquest objectiu es compta amb el compromís de Sialsol de formar personal propi que finalment se pugui incorporar com a personal de Som Serveis Energètics. Pressupost i objectius foren aprovats per unanimitat.

També s’aprovaren per unanimitat la ratificació de Sialsol Inversions Sostenibles S.L. com a empresa proveïdora de productes i serveis de Som Serveis Energètics així com el manteniment de l’interès de retribució de les aportacions al capital social voluntari de la cooperativa al 3 %.

Es dedicà un punt de l’ordre del dia a explicar als socis l’estat del projecte Som BiniSolar i les condicions en què serà possible rebre la subvenció concedida dins el programa CE IMPLEMENTA de l’IDAE.

L’assemblea acceptà per unanimitat tant la renúncia com a interventor de comptes (per motius laborals sobrevinguts) de Lluc Amengual com la incorporació de Rafael Giménez Raurell com a interventor suplent. Per una altra banda, cap soci/sòcia es presentà com a candidat/a a ocupar places vacants del Consell Rector.

Amb el torn obert de paraules es clarificaren alguns dubtes en relació a sistemes d’emmagatzematge (bateries) i la seva viabilitat tècnica i econòmica.

Finalment, un bon nombre dels assistents compartiren, al mateix local on es celebrà l’assemblea, un dinar que posà un punt i final saborós i cordial a la trobada anual de la gent de fa possible Som Serveis Energètics.

Podeu consultar l’acta de l’assemblea aquí.
Resum de l’Assemblea General Ordinària 2023
Desplaçat dalt de tot