Numero de socis i socies   194 socis i sòcies

Instal·lacions 114 instal·lacions   Energia generada 409 kWp instal·lats

Resum de l’Assemblea General Ordinària 2024

Dissabte dia 23 de març de 2024 va tenir lloc, a Ses Cases des Mestres (C/Jaume I nº 16, Santa Maria del Camí), la tercera Assemblea General Ordinària de Som Serveis Energètics.

L’evolució de la cooperativa durant l’any 2023 continua marcada per un creixement en nombre de persones sòcies (dels 168 el mes de gener de 2023 als 182 a final d’any) i en instal·lacions (dels 258 KWp el mes de gener de 2023 fins als 389 KWp). En l’exposició de totes les activitats recollides en la memòria social es va destacar de forma especial, a part de múltiples actes de difusió duits a terme, la posada en funcionament de Som BiniSolar, la primera instal·lació d’autoproducció compartida de la comunitat energètica, i la signatura de l’acord de cessió de la teulada amb l’associació Prodis, de Pollença, per a la construcció de la segona. La memòria social fou aprovada per unanimitat.

La memòria econòmica i els comptes del 2023 (exercici fiscal entre l’1 de novembre del 2022 i el 31 d’octubre de 2023), amb l’informe favorable dels interventors de comptes i amb un balanç net positiu que permetrà afrontar amb major seguretat els nous projectes de la cooperativa, també foren aprovats per unanimitat.

Es presentà el pressupost i els objectius per al 2024, després de valorar el grau d’assoliment dels objectius marcats a la darrera assemblea general. Entre aquests, destaca el ple compliment en relació a instal·lacions d’autoproducció col·lectiva encara que no s’hagi arribat al màxim total previst de KWp instal·lats.

La construcció a Pollença de Som ProSolar, la segona instal·lació d’autoproducció compartida de Som Serveis Energètics és un dels principals objectius presentats per al 2024. També cal remarcar l’aposta de la cooperativa per facilitar l’accés a les energies renovables per als sectors de població de menys recursos econòmics, per exemple, cercant vies de finançament o ampliant l’oferta tècnica (sempre dins els estàndards de bona qualitat). Unànimement també foren aprovats els objectius i pressuposts per al 2024.

D’igual forma es va ratificar la continuïtat de Sialsol Inversions Sostenibles S.L. com a empresa proveïdora de productes i serveis de Som Serveis Energètics així com el manteniment de l’interès de retribució de les aportacions al capital social voluntari de la cooperativa al 3 %.

Cada un dels temes tractats va donar peu a què els socis assistents plantejassin preguntes i s’obrís un diàleg clarificador de dubtes i d’aportació d’idees. Per part del Consell Rector, en tractar el punt sobre l’evolució i estat dels projectes d’autoproducció col·lectiva és va fer especial esment a les dificultats que l’empresa distribuïdora i diferents comercialitzadores han posat perquè el procés de repartició d’energia i facturació als usuaris de Som BiniSolar fos àgil i transparent.

Per acabar, després d’explicar la dinàmica de feina i reunions, es va convidar als socis assistents a incorporar-se a les places vacants del Consell Rector sense que sortís cap voluntari.

Podeu consultar l’acta de l’assemblea aquí.
Resum de l’Assemblea General Ordinària 2024
Desplaçat dalt de tot