Numero de socis i socies   194 socis i sòcies

Instal·lacions 114 instal·lacions   Energia generada 409 kWp instal·lats

Vols millorar l’eficiència energètica de la teva llar? Aprofita les ajudes

En aquesta entrada volem informar sobre la convocatòria d’ajudes a la rehabilitació energètica que s’inicià el dia 30 de desembre i finalitzarà quan s’esgoti el crèdit o, com a màxim dia 30 de juliol. El pressupost assignat per aquesta convocatòria és de 5.990.000,00 €.

Aquest programa d’ajudes, conegut com a PREE, es va publicar al BOIB el passat 22 de desembre i té 3 grans línies d’actuació que alhora es divideixen en altres. Tot seguit analitzam les mateixes:

Actuació 1: Millores de l’envolupant tèrmica.

Actuació 2: Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària (ACS), entre les quals estan incloses les instal·lacions d’aerotèrmia (actuacions 2.4).

Actuació 3: Millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions d’il·luminació.

Les ajudes van enfocades tant a intervencions a un edifici complet (anomenada opció A a la convocatòria) com a un o diversos habitatges i locals que formen part d’un edifici (opció B), si bé en aquest segon cas el percentatge de subvenció és més baix.

Per a les actuacions 1 i 2, l’ajut base és del 35% per edifici complet (opció A) i del 25% per parts d’edificis (opció B). Val a dir, que aquests percentatges, poden augmentar entre un 10-15% per criteris socials i un altre 10-15% en cas d’arribar a una eficiència amb qualificació final B o A. També es fomenta que es facin actuacions integrades combinació de millores passives i actives. Les millores passives són sobre l’envolupant tèrmica, que engloba tant els tancaments verticals com les cobertes (actuacions 1), i les mesures actives que serien les de renovació d’equips per climatització i/o ACS amb equips entre d’altres d’energia solar tèrmica, geotèrmica, biomassa o aerotèrmica (actuacions 2). Les mesures actives sobre il·luminació només són subvencionables a partir d’una potència instal·lada de 10 kWe per residencials col·lectius o 40 kWe per altres usos.

Els requisits generals, entre d’altres, són que l’edifici estigui construït abans de 2007 i que cal millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, almenys, una lletra en emissions de kg CO₂/m2 any respecte a la qualificació energètica inicial abans de les millores. Per aquest motiu, un dels documents requerits a la sol·licitud és el certificat energètic de l’edifici realitzat posteriorment a la data de la convocatòria dels ajuts. A més, el certificat d’eficiència energètica ha d’incloure a l’apartat de “mesures de millora” la corresponent millora o combinació de millores per a les quals se sol·liciten els ajuts.

Si bé en aquesta fase inicial de la cooperativa hem centrat la nostra activitat en l’autoproducció fotovoltaica, la idea és anar ampliant l’oferta de productes i serveis a oferir a les persones i entitats sòcies i, de fet, aquelles que estigueu interessades en rebre més informació sobre aquests ajuts i en especial en l’aerotèrmia podeu contactar amb nosaltres.

Vols millorar l’eficiència energètica de la teva llar? Aprofita les ajudes
Desplaçat dalt de tot