Numero de socis i socies   178 socis i sòcies

Instal·lacions 107 instal·lacions   Energia generada 386 kWp instal·lats

L’economia circular en el sector fotovoltaic

D’acord amb el Parlament Europeu, l’Economia Circular “és un model de producció i consum que implica compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar materials i productes existents cada vegada que sigui possible per crear un valor afegit”. D’aquesta manera, el cicle de vida dels productes s’estén.

A la pràctica, implica reduir els residus al mínim. Quan un producte arriba al final de la seva vida, els seus materials es mantenen dins de l’economia sempre que sigui possible. Aquests poden ser productivament utilitzats una vegada i una altra, creant així un valor addicional.

Contrasta amb el model econòmic lineal tradicional, basat principalment en el concepte “usar i llençar”, que requereix grans quantitats de materials i energia barats i de fàcil accés. Per tant, es dona un canvi en l’àmbit conceptual i a escala pràctica en el consum de matèries primeres, i en la generació i gestió de residus.

En la fotovoltaica també ha de primar la reutilització i reparació dels equips, per a reduir al mínim la generació de residus, la majoria dels quals han de ser reciclats i no rebutjats. Això contribueix a assolir la fita de residu “zero”. Per arribar a aquests objectius, és fonamental comptar amb proveïdors que dissenyin i concebin productes pensats per afavorir la seva reutilització o reparació i, sobretot, per evitar la seva degradació o envelliment prematur.

IRENA (International Renewable Energy Agency) va estimar al 2016 que hi haurà fins a 8 milions de tones de residus de panell fotovoltaics en 2030 i 78 milions de tones en 2050. A Som Serveis Energètics som conscients del preocupant d’aquestes dades. Assumim la nostra responsabilitat fomentant l’economia circular, prioritzant la reducció sobre la reutilització i a la vegada sobre el reciclatge, realitzant una cerca constant de proveïdors amb un disseny de components que afavoreixin aquest tipus d’economia.

L’increment del mercat fotovoltaic suposarà una major necessitat de prevenir la degradació dels panells i gestionar el gran volum de residus generats.

La majoria de panells fotovoltaics que s’estan instal·lant en projectes industrials, tenen una garantia de fabricació entre 10 i 12 anys, amb una vida útil estimada d’uns 20-25 anys, i un rendiment que va decreixent al llarg dels anys de manera significativa.

Des de Som Serveis Energètics, en el nostre interès per reduir l’impacte ambiental de les nostres actuacions, optam, en canvi, per mòduls fotovoltaics que tinguin una garantia de fabricació de, almenys, 25 anys (arran de 30 o 40), amb una vida útil estimada de més de 40 anys i un rendiment als 25 anys per damunt del 86% de la potència inicial.

Apostam per mòduls de baix ús de plom en les seves soldadures (si no lliure – Lead Free) reduint així l’impacte dels metalls pesants, propis d’altres mòduls fotovoltaics, emprats habitualment, no tan compromesos amb el medi ambient i el seu posterior reciclatge.

Amb la mateixa filosofia optam per inversors amb 20 o 25 anys de garantia i no els 5 o 10 com és norma habitual en el sector.

Tenim la responsabilitat de què l’ampli desplegament de l’energia solar fotovoltaica es dugui a terme complint estrictes criteris de sostenibilitat, durabilitat i economia circular.

Fent el contrari ens exposaríem al fet que, amb la intenció de reduir la inversió inicial, els parcs solars, en un breu termini de temps, comencessin a patir un deteriorament que disminuiria la seva eficiència i rendibilitat.

Apostar per tecnologia duradora i d’alta eficiència, a part de minimitzar la generació de residus, permet generar al llarg de la vida útil de la instal·lació de l’ordre de més del 50% d’energia per metre quadrat de superfície ocupada, factor capital en un espai tan limitat com és el de Mallorca.

L’economia circular en el sector fotovoltaic
Desplaçat dalt de tot