Numero de socis i socies   183 socis i sòcies

Instal·lacions 111 instal·lacions   Energia generada 399 kWp instal·lats

Som BiniSolar

Ampliat a 2 Km el radi de consum per a instal·lacions FV compartides

Idò sí, finalment, els rumors han estat certs i el passat 28 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 20/2022 que, entre d’altres mesures, incorpora l’ampliació fins a 2.000 metres del radi entorn d’una instal·lació fotovoltaica compartida per poder beneficiar-se’n de l’energia produïda.

Som BiniSolar: més radi d’acció, més participació

Dia 20 d’octubre de 2022 va entrar en vigor la modificació del Reial Decret 244/2019 pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica. Segons aquesta modificació, tots els usuaris que tenguin el seu comptador d’electricitat dins un radi de 1000 metres entorn d’una instal·lació fotovoltaica compartida podran participar com […]

Participació a la Jornada sobre Comunitats Energètiques

Som Serveis Energètics participàrem a la Jornada sobre Comunitats Energètiques organitzada per la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica amb motiu de l’obertura de la primera línia d’ajudes del Pla d’Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears (PITEIB) A l’acte, que tengué lloc el passat 19 de setembre, presentàrem […]

Desplaçat dalt de tot