Numero de socis i socies   194 socis i sòcies

Instal·lacions 114 instal·lacions   Energia generada 409 kWp instal·lats

Comunitats Energètiques Locals: valor estratègic i avantatges

Les comunitats energètiques locals són un fenomen summament important i amb un gran potencial, ja que es crea una nova figura, amb un paper clau en la transició energètica, en la cadena de valor del sector energètic en general i l’elèctric en particular.

En l’àmbit socioeconòmic, la comunitat energètica pot ser un element de cohesió social i a la vegada una font de creació d’ocupació local. Així mateix, són una oportunitat per a la democratització d’un bé bàsic, per a l’empoderament ciutadà i per a impulsar lideratge polític.

Les comunitats energètiques permeten als ciutadans fer realitat el seu desig, cada vegada més ferm, de ser més independents i tenir major control sobre l’origen de l’energia que utilitzen i dels impactes del sector energètic en la salut del planeta i dels humans.

Alguns dels molts avantatges que presenten les comunitats energètiques per al sistema energètic i la societat són:

  • Abandonament de l’ús dels combustibles fòssils: per una banda redueixen de manera significativa el consum d’aquests combustibles i per una altra, en involucrar a la ciutadania, augmenten el suport de les renovables i acceleren la transició energètica.
  • Reducció del consum d’energia: els participants dels projectes d’energia comunitària s’empoderen per disminuir l’energia que utilitzen mitjançant programes de sensibilització i la inversió en estalvi energètic.
  • Inversions en energia neta: oferint la possibilitat a la ciutadania d’invertir els seus estalvis en projectes d’energia neta sota el seu control, revertint el seu valor social i financer cap a la comunitat local.
  • Aconseguint suport social per a les renovables: sovint els projectes amb energies renovables es troben amb l’oposició de la comunitat local on s’implanten, involucrant aquestes comunitats en el projecte i fent que les persones se’l senti seu s’aconsegueix augmentar aquest suport.
  • Abordar la pobresa energètica: disposant dels seus propis mitjans per produir energia les comunitats tenen més control sobre els costos i no tenen motiu per cobrar de més per augmentar els seus beneficis. Així, molts de projectes d’energia comunitària proporcionen una assignació d’electricitat a baix cost als seus participants.
  • Suport de l’economia local: estimulant la innovació, creant llocs de feina i mercats locals d’energia on les persones consumidores poden comprar energia a un preu raonable i estable. Molts projectes sovint disposen de petits plans de finançament per destinar els seus beneficis per ajudar a les associacions locals.
  • Augmentant el paper de les dones i altres col·lectius vulnerables en la transició energètica: aquests projectes, si inclouen les perspectives i mecanismes necessaris, poden ser grans oportunitats, concretes i pràctiques, per augmentar el paper d’aquests col·lectius en la transició fomentant-hi la seva participació real i lideratge.
  • Promocionant l’ús de tecnologies per a la implementació de xarxes elèctriques intel·ligents: incrementant l’eficiència energètica, la flexibilització del sistema i la independència energètica.

Així, la constitució d’una comunitat energètica pot ser la llavor per posteriors activitats vinculades a l’energia per part dels membres de la comunitat, com: programes d’eficiència energètica en edificis, actuacions en mobilitat o emmagatzematge energètic, entre d’altres.

Aquest article forma part d’una col·lecció d’entrades sobre comunitats energètiques que hem començat a publicar, podeu consultar les entrades anteriors aquí (I), aquí (II) i aquí (III).

Comunitats Energètiques Locals: valor estratègic i avantatges
Desplaçat dalt de tot